Wij besteden onze uiterste zorg bij het samenstellen en onderhouden van deze website. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaar je je akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

 

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend.

 

Geen aansprakelijkheid

Wij spannen ons in om nauwkeurige en actuele informatie op deze website op te nemen, maar kan geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig of juist is. Wij kunnen ook geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen van het - tijdelijk - niet beschikbaar zijn van de website.

 

Intellectuele eigendom

De inhoud van deze website, waaronder onder meer begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

 

Alle eigendomsrechten berusten bij ons of onze licentiegevers. De informatie op deze website mag uitsluitend door gebruiker zelf worden gebruikt. Het is de gebruiker niet toegestaan deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, zonder vooraf schriftelijke toestemming.

 

Gelinkte websites

Op onze website kunnen links of verwijzingen staan naar andere websites. Deze zijn alleen bedoeld voor het gemak van de gebruiker. Wij zijn niet aansprakelijk en verantwoordelijk voor de informatie en/of inhoud van deze websites.

 

Wijzigingen

Wij hebben het recht de aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, op ieder moment te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.